Mobila filmskolan 2007

En dokumentär om unga filmare

Mobila filmskolan är ett filmprojekt som genom filmundervisning och filmproduktion arbetar för att skapa vänskapsrelationer över stadsdelsgränserna. Högstadieungdomar från olika stadsdelar i Göteborg har under ett år regelbundet träffats på sin fritid i varandras stadsdelar och fått filmundervisning.

Utifrån deras egna idéer har en film vuxit fram, där ungdomarna själva skrivit manus, agerat och filmat.  I dokumentären får vi följa ungdomarna från stadsdelarna Hisingen, Bergsjön, Centrum, Frölunda och  Älvsborg i Göteborg, från första träffen till premiären av deras film ”Jakten på pappa” på Palladium i Göteborg.

Ett projekt från 2007 av dåvarande Bergsjöns Kultur- & Mediaverkstad med finansiering av Allmänna Arvsfonden och Västra Götalandsregionen. KMV arbetar för att ungdomars skapande verksamhet ska bidra till ett rikare och bredare kulturliv i Göteborgsregionen.

Related Projects
Close