Inte som du tror

Inte som du tror var ett projekt som syftade till att skapa möten mellan offentliga förvaltningar/myndigheter och ungdomar med film som metod.

Inte som du tror – Polisfilmen i Bergsjön var första delen i projektet där ungdomar från Bergsjön tillsammans med Polisen och ett professionellt filmteam skapade en informationsfilm. Filmen består av både fiktion och dokumentära intervjuer och samtal. Informationsfilmen visar situationer som poliser och ungdomar kan hamna i samt olika föreställningar som samhället kan ha om poliser och ungdomar. Efter filmen färdigställdes så har ett informationsteam turnerat med filmen för att samtala om de ämnen och frågor som filmen tar upp. Informationsteamet består av polis, ungdomsambassadörer och en samtalsledare.

Inte som du tror – Föremål mot fordon är andra delen i projektet som involverar ungdomar från hela Göteborg och är ett samarbete med Polis, Räddningstjänst och Kollektivtrafiken. Tillsammans med ett professionellt filmteam skapade de även här en informationsfilm bestående av både dokumentär och fiktion. I Bakom rutan får vi ta del av ungdomar och tjänstepersonal från kollektivtrafik, räddningstjänst och polis som i och med filmen lyfter problematiken kring stenkastning och laser mot utrycknings- och kollektiva fordon samt alla de olika förväntningar vi har på varandra.

Bakom projektet står Tidsnätverket i Bergsjön, FilmBryggan – Bergsjöns Kultur- & Mediaverkstad och Ung &  Trygg i samarbete med en rad olika aktörer såsom Polisen, Kollektivtrafiken, Räddningstjänsten med flera. Projektet är i huvudsak finansierat av Allmänna Arvsfonden.

filmpa-goteborgsstadung&TRYGG1POLIS1xallmanaTidsnätverk

 

Close