Gränsöverskridande samarbete (2006)

En film om samarbete och boendeinflttande i Bergsjö centrum

Hösten 2005 startade Familjebostäder projektet Gränsöverskridande samarbete i Bergsjön Centrum. Tanken var att låta de som verkar och bor i Bergsjön själva synliggöra vilka eventuella brister som finns och vilka önskemål de har om förändringar i sin närmiljö. Syftet med projektet är att göra Bergsjön Centrum till en tryggare, trevligare och mer attraktiv stadsdel att verka, leva och bo i.

Denna filmen är en del av projektet och en dokumentation av arbetet med Gränsöverskridande samarbete i Bergsjön Centrum. Vi får här följa fyra fokusgrupper, bestående av en vuxengrupp, klass 7C på Bergsjöskolan, klass 3C på Solbackeskolan och en fotogrupp, som arbetade med projektet under våren 2006.

Related Projects
Close