Filmarbetare på väg

Filmprojekt syftar till att minska glappet mellan den oetablerade filmaren och den professionella filmbranschen. Målet är att möjliggöra för filmarbetare som redan har en utbildning eller lite praktisk erfarenhet inom film och media, att visa sin förmåga i ett konkret långfilmsprojekt tillsammans med professionella filmarbetare.

Långfilmen spelades in hösten 2009 och därefter följde postproduktionen. Fortsättningsvis arbetar vi med marknadsföring- och distributionsarbetet samt spridningsarbete av projektet.
Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden. Medfinansiärer är Allmänna arvsfonden, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad Bergsjön och Familjebostäder i Göteborg AB.

xallmana xeuropeiska xfamiljebostader xgoteborgsstad xvastragotaland

Close