Mobila filmskolan

År 2006 startades Mobila filmskolan. De första två åren riktade sig Mobila filmskolan till högstadieelever och den avslutande kullen bestod av gymnasieelever.
Mobila filmskolan var ett projekt som gav ungdomar från olika kommuner och stadsdelar i Västra Götalandsregionen tillfälle att mötas för att tillsammans göra film. Under ett år varvades undervisning med skapandet av en egen film med professionella filmarbetare som handledare. Ungdomarna fick en chans att skapa ett filmmanus med sina egna idéer och tankar. Senare under inspelningen blev de ansvariga för arbetet såväl bakom som framför kameran. Ämnena i filmerna varierade, men oftast tog ungdomarna upp sin egen vardag och verklighet. Premiären av filmerna skedde på flera större biografer i regionen.

Skapande ungdomar
Med Mobila filmskolan ville dåvarande Kultur- & Mediaverkstan bidra till ett bredare och mer levande kulturliv i Västra Götalandsregionen. Genom att låta ungdomar från olika bakgrunder träffas och ta del av varandras vardag var vår ambition att skapa en större förståelse för varandra. Vi tror att ett samhälle vinner på att det finns en möjlighet för ungdomar att ge utlopp för sina tankar, frågor och idéer. Vi anser att det är viktigt att i tidig ålder göra ungdomar delaktiga i samhället, samt att ge dem en lust och möjlighet till ett eget skapande.

Teknik
Kultur- & Mediaverkstan ansvarade för lokaler samt all nödvändig teknik såsom kamera, ljud och redigeringsutrustning.

Finansiering
Projektet Mobila filmskolan finansierades av Allmänna arvsfonden och Stiftelsen framtidens kultur, Bergsjöns stad och Familjebostäder i Göteborg AB.

”Tre unga filmar tre korta”
Läs artikeln om Mobila Filmskolans elever i Tidningen Frölunda på sidorna 1 & 6.Tidningen Frölunda

 

Close